η

η
    I.
    
    f к ὁ См. ο (грамматический член)
    II.
    
    I
    conjct. сравнит.
    1) чем, нежели
    

διαφερόντως ἢ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ Plat. — иначе, чем прежде;

    πρὴν ἢ τὸ δεύτερον ἁλισθῆναι τῶν Λυδῶν τέν δύναμιν Her. — прежде, чем вновь будет собрано лидииское войско;
    μανιχώτερος ἢ ἀνδρειότερος Plat. — более безрассудный, чем мужественный;
    οἱ παρὰ δόξαν ἔσχε τὰ πρήγματα ἢ ὡς αὐτὸς χατεδόκεε Her. — обстоятельства сложились вопреки его ожиданию, (иначе), чем он предполагал

    2) кроме, исключая, по сравнению (с чем-л.)
    

ἄλλῳ ἢ ἐμοὴ χρέ τῆσδε ἄρχειν χθονός ; Soph. — разве другому, а не мне надлежит управлять этим краем?;

    οἰόμενος δεῖν πάντα μᾶλλον πράττειν ἢ φιλοσοφεῖν Plat. — полагающий, что следует заниматься всем, чем угодно, кроме философии;
    τῇ ὑστεραίᾳ ἢ ᾖ τὰ ἐπινίκια Plat. — на другой день после победы на состязаниях

    II
    conj. разделит.
    1) или, ли
    

ἔστι ταῦτα ἢ οὔ ; Plat. — так это или нет?;

    ἢ νικᾶν ἢ ἡττᾶσθαι Xen. — или победить, или быть побежденным;
    ἢ βούλει διαμυθολογῶμεν περὴ τούτων αὐτῶν ; Plat. — не хочешь ли ты (или ты хочешь), чтобы мы обсудили эти именно вопросы?

    2) или, а то, а иначе, в противном случае
    

εἰδέναι δεῖ περὴ οὗ ἂν ᾖ ἥ βουλή, ἢ παντὸς ἁμαρτάνειν ἀνάγκη Plat. — необходимо знать, что подлежит обсуждению, иначе неизбежно сплошное заблуждение

    3) ли
    

τίς σοι διηγεῖτο ; ἢ αὐτὸς Σωκράτης ; Plat. — кто с тобой беседовал? не сам ли Сократ?

    III
    interj. эй!
    

ἤ, Ξανθίας! Arph. — эй, Ксантий!

    III.
    
    I
    f к относит. местоим. ὅς См. ος
    II
    как
    

только в выраж. ἣ θέμις ἐστί Hom. — как принято

    IV.
    
    I
    adv. утвердит. - употр. преимущ. с другими частицами
    

ἦ ἄρα (δή), ἦ ἄρ (τε), ἦ ῥα, ἦ ῥά νυ, ἦ γάρ (τοι), ἦ δή (που), ἦ δῆτα, ἦ θήν, ἦ κάρτα, ἦ μάλα (δή), ἦ μήν, ἦ μέν, ἦ μάν, ἦ νύ τοι, ἦ τε, ἦ τάχα (καί) - — действительно, поистине, право, конечно:

    μοι ὄμοσσον ἦ μέν μοι ἀρήξειν Hom. — поклянись мне, что действительно заступишься за меня;
    ἦ ῥά νυ καὴ σὺ φιλοψευδές ἐτέτυξο Hom. — явно и ты стал любителем лжи;
    νῦν ἔξεστιν ὑμῖν πιστὰ λαβεῖν παρ΄ ἡμῶν ἦ μέν φιλίαν παρέξειν ὑμῖν τῆν χώραν Xen. — теперь вы можете получить от нас заверения, что мы (не на словах, а) на деле будем дружественной для вас страной

    II
    adv. вопросит. - иногда с другими частицами
    

ἦ ῥά νυ, ἦ ῥά γε, ἦ ῥά γέ τοι, ἦ ταῦτα δή, ἦ ταῦτα δῆτα или — с отрицанием:

    ἦ οὐ(κ), ἦ μή - — разве (не), (не) …ли:
    ἦ σύγ΄ Ὀδυσσεύς ἐσσι πολύτροπος ; Hom. — так ты (не ты ли) хитроумный Одиссей?;
    ἦ ταῦτα δή (v. l. γάρ) με καὴ βεβούλευνται ποιεῖν ; Soph. — так вот что они решили сделать со мной?;
    ἦ φῂς ὣς Τρώεσσιν ἀρηξέμεν Ζῆν ; Hom. — разве ты думаешь, что Зевс благосклонен к троянцам?;
    ἦ γάρ ; Plat. — не правда ли?

    III
    (= ἦν См. ην, ион. ἔα) атт. impf. к εἰμί См. ειμι
    IV
    (= ἔφη См. εφη) 3 л. sing. impf. aor. 2 к ἠμί См. ημι
    V.
    
    3 л. sing. conjct. к εἰμί См. ειμι
    VI.
    
    I
    dat. sing. f к притяж. местоим. ἥ См. η (f от ὅς)
    II
    adv.
    1) куда
    

ᾗ νοεῖς, ἔπειγέ νυν Soph. — поспеши (туда), куда замышляешь;

    ἐκείνῃ ἐπόμενοι, ᾗ ἐκείνη ὑφηγεῖται Plat. — туда следуя, куда она (философия) ведет

    2) атт. как, подобно тому как
    

ᾗ καὴ Λοξίας ἐφήμισεν Aesch. — как и предрек Локсий (Аполлон)

    3) ввиду этого, поэтому
    

ᾗ καὴ ῥᾷον ἔλαθον ἐσελθόντες Thuc. — ввиду этого (фиванцы) с большей легкостью тайно пробрались (в город Платею)

    4) поскольку, в той мере как
    

ᾗ ὅ ἐκὼν πεινῶν φάγοι ἂν ὁπότε βούλοιτο Xen. — поскольку добровольно голодающий может поесть, когда захочет

    5) (при superl.) насколько, как можно
    

(ἐλαύνει ᾗ ἐδύνατο τάχιστα Xen.)


Древнегреческо-русский словарь - М.: ГИИНС. . 1958.


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»